Bc. Alena Šišmová

Diplomová práce

Interní audit v procesu řízení rizik

Internal audit in the process of risk management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá identifikací rizik a následně analyzuje, zda interní audit v dané společnosti je schopen odhalit míru závažnosti rizik. Cílem je pomocí metod a postupů, které lze využít k výzkumu společnosti, navrhnout možná opatření, která povedou k zefektivnění a optimalizaci procesu řízení rizik. Informace byly čerpány jak z dostupných zdrojů, tak z mnohaletých zkušeností nasbíraných na …více
Abstract:
The thesis is devoted to the risk identification and subsequently analyze whether internal audit is able to detect degree of risk of the described company. The goal is to propose possible solutions to increase efficiency and optimalization by the methods and procedures which can be further used to research the company. Information was drown from the available resources as well as from many years of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/urfnh/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Věra Levičková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Josef Vlček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství