Bc. Josef Dostál

Diplomová práce

Rozhodující kriteria volby výrobní struktury rostlinné výroby v zemědělském podniku

The decisive criteria for the selection of the production structure of crop production on the farm
Anotace:
Diplomová práce se tematicky věnuje změnám českého zemědělství a jejich důsledkům na změny podnikatelského prostředí zemědělců v České republice, vyvolané vývojem po Sametové revoluci v roce 1989, ale také vstupem České republiky do Evropské unie a následným přijetím pravidel Společné zemědělské politiky. Práce charakterizuje stav zemědělství a vývoj prostředí zemědělské prvovýroby po devadesátých …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the changes of the Czech agriculture and their consequences on the changes in the entrepreneurial environment of farmers in the Czech Republic, caused by the development after the Velvet Revolution in 1989, but also the accession of the Czech Republic to the European Union and subsequent adoption of the rules of the Common Agricultural Policy. The work characterizes the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivo Zdráhal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií