JUDr. Jiří Grygar, Ph.D.

Doctoral thesis

Judikatura soudů Evropské unie v oblasti základních práv

Case-Law of EU Courts in the Field of Fundamental Rights
Abstract:
Disertační práce s názvem "Judikatura soudů EU v oblasti základních práv" se zabývá vztahem komunitárního právního řádu k oblasti ochrany základních lidkých práv a jejich následné reflexi v rozhodovací činnosti Soudního dvora Evropských společenství a Soudu první instance. Práce se zabývá historií vzniku komunitárněprávní dogmatiky lidských práv, prvotním uznáním základních práv v judikatuře komunitárních …more
Abstract:
Case-Law of EU Courts in the Field of Fundamental Rights Object of this work is description and scientifical analysis of the genesis and acknowledgement of the fundamental rights protection in the European Communities; including the analysis of the role of general principles in the law order, the role of other international systems of the human rights protection, role of the Charter of the fundamental …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 1. 2007
  • Supervisor: prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta