Veronika Mamulová

Bachelor's thesis

Srovnání studijního oboru Sociální pedagogika v České republice a Slovinsku z hlediska kvality výuky a kurikula

Comparison of Social Pedagogy as a Field of Study in the Czech Republic and Slovenia in Terms of Instructional Quality and Curriculum
Abstract:
Práce je zaměřena na srovnání oboru Sociální pedagogika v České republice a Slovinsku z hlediska kvality výuky a kurikula. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol - v prvních dvou se zabývá sociální pedagogikou jako oborem studia na českých a slovinských vyso-kých školách. Třetí kapitola teoreticky vymezuje pojmy pedagogická evaluace a kvalita výuky se zaměřením na studentské hodnocení a jeho specifické …more
Abstract:
The focus of this work is a comparison of Social pedagogy as a field of study in Czech Republic and Slovenia in terms of instructional quality and curriculum. The theoretical part is divided into three chapters, the first and second chapter is about social pedagogy as a field of study on Czech and Slovenian universities. Third chapter defines terms connected to pedagogical evaluation, instructional …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mamulová, Veronika. Srovnání studijního oboru Sociální pedagogika v České republice a Slovinsku z hlediska kvality výuky a kurikula. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe