Veronika Mamulová

Bakalářská práce

Srovnání studijního oboru Sociální pedagogika v České republice a Slovinsku z hlediska kvality výuky a kurikula

Comparison of Social Pedagogy as a Field of Study in the Czech Republic and Slovenia in Terms of Instructional Quality and Curriculum
Anotace:
Práce je zaměřena na srovnání oboru Sociální pedagogika v České republice a Slovinsku z hlediska kvality výuky a kurikula. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol - v prvních dvou se zabývá sociální pedagogikou jako oborem studia na českých a slovinských vyso-kých školách. Třetí kapitola teoreticky vymezuje pojmy pedagogická evaluace a kvalita výuky se zaměřením na studentské hodnocení a jeho specifické …více
Abstract:
The focus of this work is a comparison of Social pedagogy as a field of study in Czech Republic and Slovenia in terms of instructional quality and curriculum. The theoretical part is divided into three chapters, the first and second chapter is about social pedagogy as a field of study on Czech and Slovenian universities. Third chapter defines terms connected to pedagogical evaluation, instructional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mamulová, Veronika. Srovnání studijního oboru Sociální pedagogika v České republice a Slovinsku z hlediska kvality výuky a kurikula. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe