Mgr. Irena Zmrzlá

Diplomová práce

Zvládání zátěže: efektivita copingových strategií a manželská spokojenost

Coping: The Effectiveness of Coping Strategies and Marital Satisfaction
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vnímanou efektivitou strategií zvládání zátěže v matrimoniologickém kontextu. Základním cílem výzkumného projektu bylo zjistit, zda a jak souvisí vnímaná efektivita copingových strategií s manželskou spokojeností. Teoretická část uvádí teoretická východiska pro návrh výzkumu, a to definice základních pojmů, přístupy k problematice zkoumání zvládání zátěže, adaptivnímu copingu …více
Abstract:
This diploma thesis is concerned with perceived effectiveness of coping strategies in matrimonial context. Main aim of this research project was to determine whether or how perceived effectiveness relates to marital satisfaction. The theoretical part states theoretical base for our research design, i.e. definitions of basic concepts, approach to problems of study of coping, adaptive coping and coping …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie