Bc. Alena Zdvihalová

Bakalářská práce

Souvislost public relations a fundraisingu u neziskových organizací

Relation of Public Relations and Fundraising in nonprofit organizations
Anotace:
Cílem bakalářské práce je objasnit vliv public relations, neboli řízené komunikace s veřejností, jakožto hlavního pilíře pro úspěšné získávání podpory, neboli fundraisingu, v neziskových organizacích. A nadále navrhnout konkrétní návrhy pro zlepšení komunikace s veřejností u konkrétní neziskové organizace. První kapitola teoretické části se soustřeďuje na představení a vývoj neziskového sektoru v České …více
Abstract:
The aim of the theses is to clarify the impact of public relations , the managed flow of communication with the public, as the main pillar of successful fundraising in nonprofit organizations. The next objective is to formulate specific proposals for improvement of public relations in a specific nonprofit organization. The first chapter of the theoretical part focuses on the introduction and development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Petrášek
  • Oponent: PhDr. Marek Matějka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní