Radek Turčáni

Bakalářská práce

Využití SWOT analýzy pro marketingovou strategii cestovního ruchu ve vybraném regionu ČR

How to use SWOT analysis to the marketing strategy of tourism in a selected region of the Czech Republic
Anotace:
Předmětem mé bakalářské práce využití SWOT analýzy pro marketingovou strategii regionu Horní Jiřetín. Hlavním cílem je návrh námětů marketingové strategie. Důvodem výběru tématu byla snaha pomoci městu Horní Jiřetín v navržení možností dalšího rozvoje města. Součástí bakalářské práce je zpracování detailní SWOT analýzy této oblasti, která bude sloužit jako podklad pro zpracování námětů marketingových …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is how to use SWOT analysis for marketing strategy of region Horní Jiřetín. The main objective is proposal of ideas for marketing strategy. The reason of writing this theme was the effort to help Horní Jiřetín with proposal options of further development the town. Part of the bachelor thesis is processing detailed SWOT analysis of this area which will lead as a background …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní