Bc. Helena Brzobohatá

Bakalářská práce

Pracovní listy pro obor cukrář, cukrářka

Worksheets for confectioner,confectioner
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o vzdělávání dospělých v souvislosti s rekvalifikačními kurzy v oboru cukrář – cukrářka. Cílem bakalářské práce je vytvořit pracovní listy, které budou obsahovat ke každému výrobku fotografie. Při každé fázi výroby by bylo možné vidět, jak v tu danou chvíli má výrobek vypadat. Recepty budou tak upraveny, aby byly snáze pochopitelné. Budou určeny výhradně pro práci s laiky …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with adult education in connection with retraining confectioner courses. The aim of the bachelor thesis is to create such worksheets that will contain a photograph of each product. It will be possible to see how the product should look at each stage of its production. Also the recipes will be modified to make them easier to understand. They will be used exclusively for working …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta