Daniel SEDLÁČEK

Bakalářská práce

Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011

Development of the world economy in years 2007 to 2011
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je zobrazit, zhodnotit vývoj světové ekonomiky v období 2007 ? 2011 a určit faktory, které ovlivnily vývoj světové ekonomiky v tomto období. Vývoj je hodnocen pomocí makroekonomických ukazatelů. Použitými ukazateli je míra inflace, míra nezaměstnanosti a HDP. Dále autor seznamuje čtenáře s faktory, které mohly ovlivnit vývoj světové ekonomiky v uvedeném období. Mezi hlavní …více
Abstract:
The aim of this work is to show, to evaluate the development of the world economy in the period 2007 - 2011 and to identify factors that influenced the development of the world economy during this period. The development is rated by using macroeconomic indicators. The parameter used is the inflation rate, unemployment rate and world product. The author introduces the reader to factors that could influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 8. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Hana Kunešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČEK, Daniel. Vývoj světové ekonomiky v období 2007 - 2011. Cheb, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická