Bc. Anna Tietzová

Bakalářská práce

Komparace webových stránek zaměřených na výživové hodnoty

Comparison of websites focused on the nutritional value
Anotace:
Zdraví je pro člověka velmi důležité a každý z nás by měl mít alespoň ty nejzákladnější znalosti ohledně zásad zdravé stravy a životního stylu. Pokud je naše tělo zdravé, my se cítíme šťastní a jsme schopni naši produktivitu a výkonnost udržet na vysoké úrovni po celý život. Součástí teoretické části je do detailů rozebrána problematika výživy a její důležitost pro zdravý životní styl a možné důsledky …více
Abstract:
Health is really important for humans and everybody should have some basic knowledge about principles of healthy lifestyle and healthy eating habits. If we are healthy, we feel happy at the same time and we are able to keep our productivity and performance on a higher level for the rest of our lives. As a part of my theoretical part I write about diet and its importance for healthy lifestyle and common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/kxz5l/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Bc. Jan Chromý, Ph.D.
  • Oponent: Dr. Ing. Sylva Skupinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze