Bc. David Jirman

Diplomová práce

Podnikový (městský) IS pro odpadové hospodářství

Company (municipal) information system for waste management
Anotace:
Informační systém odpadového hospodářství pro obec s rozšířenou působností Přelouč. Umožňuje elektronické odevzdávání zadaných hlášení dle vyhlášky č. 383/2001 Sb. v platném znění. Na základě takto odevzdaných dokumentu jsou generovány závěrečné sestavy pro Ministerstvo životního prostředí ČR. Tyto sestavy jsou pak podkladem pro vytvoření Plánu odpadového hospodářství ČR na určité časové období (nejméně …více
Abstract:
Information system for waste management designed specially for ORP Přelouč. It provides functions for committing of requested reports in accordance to public notice nr. 383/2001 Sb. in valid version. From these reports are generated final formations for Ministry of enviroment of The Czech republic. These formations are basis for creating of Plan for waste management CR (POH CR) for specific period …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika