Bc. Roman Metlička

Diplomová práce

Program zacházení s mladistvými obviněnými ve výkonu vazby

Anotace:
Anotace diplomové práce Název práce: Program zacházení s mladistvými obviněnými ve výkonu vazby Autor: Roman Metlička Zvoleným tématem upozorňuje na nutnost aplikace účinných preventivních programů, které hrají nenahraditelnou úlohu při eliminaci negativního vlivu vězení. V teoretické části se zabývá trestní politikou, výkonem vazby a se způsoby zacházení s mladistvými delikventy. Praktickou část tvoří …více
Abstract:
Anotation of the bachelors written work The title of the work: Program of the treatment with the youthful accused people Author: Roman Metlička Chosen theme draw attention on necessity of application effective preventive programs which play important role by elimination of negative influence of prison. Theoretical part is devoted to punishment, detention and treatment with the youthful delinquents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2006
  • Vedoucí: Mgr. Petr Soják

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta