Bc. Blanka Merunková

Diplomová práce

Projekt prevence domácího násilí pro ZŠ

Domestic violence prevention project for primary schools
Anotace:
Anotace Diplomová práce se zabývá primární prevencí u žáků základní škol v oblasti domácího násilí. Její součástí je Projekt prevence domácího násilí pro základní školy. V teoretické části je zpracován popis, vývoj a průběh domácího násilí, jeho formy a možné příčiny. Problematika je řešena z všeobecného pohledu. Součástí diplomové práce je zpracování průzkumu mezi žáky Základní školy a Mateřské školy …více
Abstract:
Anotacion This diploma thesis is dealing with a primary school children prevention in the field of domestic vieolence.The theoretical part includes a domestic violence description, development and progress together with its forms and possible causes.The issue has been dealt with a general overview.The second part of this work is a research among the Primary School and Nursery School children in Nové …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová
  • Oponent: RNDr. Barbora Javorová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy