Ing. Michal Fedorko

Diplomová práce

Podnikatelský plán - Hotel Vítěz

Bussines plan - Hotel Winner
Anotace:
Podnikání je prostor pro samostatnost a seberealizaci. Je to jedna z možností, jak se vyhnout nezaměstnanosti. Podnikatelovy cíle a způsob jejich dosažení jsou obsaženy v podnikatelském záměru - plánu. Rozhodnutí podnikatele vyžaduje důkladné zvážení a kritické posouzení vlastních osobních předpokladů, schopností a dovedností potřebných k dosažení vytýčeného a žádoucího cíle. Podnikatelský plán zahrnuje …více
Abstract:
Business is room for independence and self - fulfillment. Is it one from possibility, how bend out unemployment. Businessman purposes and way their achievement, are included in entrepreneurial intention - plan. Decision enterpriser requires thorough contemplated and critical appreciation personal personal presumptions, ability and skill needed to achievement layout and desirable purposes. Entrepreneurial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Milan Flegl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance