Bc. Mária Kobulnická

Bakalářská práce

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Agreements on performed work out of labor relation
Abstract:
In this these we describe the various agreements on work performed outside an employment relationship. The first chapter is focused on theoretical definitions related agreements. More detailed concepts are explained as those relationships, and building relationships based content such agreements, civil liability and compensation. The second chapter is devoted to an agreement for work in which we analyze …více
Abstract:
V práci sme charakterizovali jednotlivé dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V prvej kapitole sa zameriavame na teoretické vymedzenie pojmov súvisiacich s dohodami. Detailnejšie sú vysvetlené pojmy ako subjekty pracovnoprávnych vzťahov, objekt a obsah pracovnoprávnych vzťahov založených týmito dohodami, zodpovednosť za škodu a odmeňovanie. Druhá kapitola je venovaná dohode o vykonaní …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Marcel Dolobáč, PhD.
  • Oponent: JUDr. Zlatica Poláček Tureková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře