Bc. Renáta Pešavová

Diplomová práce

Centrální katetr - subjektivní pohled pacientů a komplikace

The central catheter - subjective view of patients and complications
Anotace:
Tato diplomová práce se ve své teoretické části zabývá komplexním zpracováním a pochopením problematiky centrálních žilních katétrů. Praktická část poukazuje na subjektivní názory a pocity pacientů s katétrem zavedeným cestou vena subclavia a pacientů s katétrem zavedeným cestou vena jugularis. Hlavním cílem praktické části bylo zjistit, který z uvedených katétrů je pro pacienta šetrnější z hlediska …více
Abstract:
This dissertation deals with the complex processing and understanding of dilemma of central venous catheters in theoretical part. Practical part points at subjective opinions and feelings of patients with indwelling catheter via vena subclavia and patients with indwelling catheter via vena jugularis. The goal of the practical part was to find out which of the mentioned catheters is most suitable for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Josef Hájek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pešavová, Renáta. Centrální katetr - subjektivní pohled pacientů a komplikace. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií