Bc. Martin GÁBOR

Diplomová práce

Podpora SCP v prostředí IDE CodeLite

SCP support in CodeLite IDE\nl{}
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o zdrojových kódech, které se nachází na vzdáleném souborovém systému a o možnostech práce s nimi. Opírá se o poznatky z počítačové komunikace a počítačových sítí. Za důležitý pracovní nástroj je považován revizní systém, kterého podstata je teoreticky i prakticky vysvětlena. Práce se také věnuje implementaci aplikace. Jde o zásuvný modul vývojového prostředí CodeLite …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the source codes located on a remote file system and the options of working with them. It is based on the knowledge of computer communications and networks. The revision system is considered an important working tool. It is described and explained on a few examples. The paper also deals with the implementation of an application. It is a plug-in for CodeLite integrated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2011
Identifikátor: 20649

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Bližňák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GÁBOR, Martin. Podpora SCP v prostředí IDE CodeLite. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 18. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie

Práce na příbuzné téma