Theses 

Klíčové faktory prosperity středního podniku- internetového obchodu – Vladimír Cima

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vladimír Cima

Bakalářská práce

Klíčové faktory prosperity středního podniku- internetového obchodu

Key Factors of Prosperity of a Medium Enterprise - Internet Business

Anotace: Bakalářská práce analyzuje situaci ve středně veliké firmě ELEKTRA PV, s.r.o. provozující internetový obchod levneELEKTRO.cz. Práce si klade za cíl odhalit a následně zhodnotit faktory ovlivňující prosperitu celého podniku. Teoretická část obsahuje základní pojmy týkající se prosperity, podnikání, malých a středních firem a internetu. Dále jsou popsány specifické oblasti managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a finančního řízení. Praktická část aplikuje teoretické poznatky na vybraný podnik a na internetový obchod, který je následně srovnán s českou a zahraniční konkurencí. Práce hodnotí ve vybraných oblastech problémová místa a navrhuje opatření vhodná pro další celkový rozvoj obchodu, potažmo celého podniku.

Abstract: The Bachelor Thesis analyses the situation in the medium-sized company ELEKTRA PV, s.r.o. running the online shop levneELEKTRO.cz. The main purpose of this thesis is to discover and evaluate factors affecting prosperity of the whole company. The theoretical part defines basic terms of prosperity, entrepreneurship, small and medium enterprises and the internet. There are also described specific parts of management, marketing, human resource management and financial management. The practical part applies the theoretical terms to the chosen company and to the electronic shop which is then compared to Czech and foreign competitor. The thesis evaluates critical points of specific sections and suggests new steps suitable for development of the online shop and the whole company.

Klíčová slova: řízení lidských zdrojů, marketing, prosperita, Malé a střední podniky, finanční řízení, management, internet, podnikání, internetový obchod

Keywords: human resources management, internet, online shop, prosperity, Small and medium enterprises, financial management, marketing, entrepreneurship, management

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Ladislav Hartman
  • Oponent: Karel Koliš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37637

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 02:54, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz