Adam Ehrenberger

Bakalářská práce

Vliv restrukturalizace společnosti České aerolinie, a.s. na výsledky jejího hospodaření

The Impact of Restructuring on Financial Performance of České aerolinie a.s.
Anotace:
Cílem práce je popsat a zhodnotit průběh restrukturalizace a její vliv na výsledky hospodaření českého národního leteckého dopravce – České aerolinie a.s. a navrhnout možná další řešení ke zlepšení jejího postavení na trhu vzhledem k očekávanému vývoji leteckého průmyslu. Rešeršní část práce popisuje nejprve ekonomické prostředí leteckého dopravce a finanční analýzu s jejími specifiky v případě aerolinií …více
Abstract:
The bachelor’s thesis aims to describe and evaluate the process of restructuring and its impacts on financial performance of Czech national air transport provider – České aerolinie a.s., and to propose possible solutions to improve its market position considering expected development of the aviation industry. The part consisting of literature overview at first describes the economic environment of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Daniela Špirková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický