Marek Belza

Bachelor's thesis

New Labour u moci. Analýza prvního volebního období Tony Blaira v letech 1997-2001

New Labour in power. Analysis of the first term of Tony Blair, 1997-2001.
Abstract:
Bakalářská práce je analýzou prvního volebního období Tonyho Blaira. Přináší zhodnocení vlády nově proměněné Labour Party. Nejprve je představen ekonomicko politický vývoj Velké Británie po monetárním zvratu v roce 1979 až do roku 1997 a vznik New Labour. Práce komparuje volební manifesty labouristů a konzervativců pro všeobecné volby z roku 1997. Následně jsou analyzovány nejvýznamnější kroky vlády …more
Abstract:
Bachelor Thesis analyses the first term of Tony Blair s government. It gives an assessment of the newly transformed Labour Party. First deals with the economical and political evolution in Great Britain after the monetary revolution in 1979 till the year 1997. Then are analyzed the most important approaches of 1997 2001 Tony Blair s government. It analyses the activities of the government in the field …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 3. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2016
  • Supervisor: Martin Kovář
  • Reader: Klára Fabianková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/51220

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství