Bc. Veronika Klecová

Diplomová práce

Seniorky v prostředí univerzity třetího věku

Female Seniors at the University of the Third Age
Anotace:
Magisterská diplomová práce se zabývá tématem seniorek v prostředí univerzity třetího věku. Práce je koncipována do dvou částí – teoretické a empirické. Teoretická část přibližuje základní pojmy. Vymezuje odchod do důchodu jako důležitý životní mezník v životě člověka, seniora a změny, ke kterým dochází ve stáří. Dále vzdělávání seniorů, jeho význam a funkce a jednu z forem vzdělávání, konkrétně univerzity …více
Abstract:
The diploma thesis deals with female seniors at the University of the Third Age. The thesis is divided into two parts – theoretical and empirical. The theoretical part defines basic concepts. Defines retirement as an important milestone in the life, then the senior and changes which occurred in the old age. Then there is defines the senior education, its importance and functions and one of the form …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta