Michal Kolman

Master's thesis

Využití metod Competitive Intelligence pro získání konkurenční výhody v herním průmyslu

Using Competitive Intelligence methods to get competitive advantage in game industry
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá návrhem systému Competitive Intelligence pro zvýšení konkurenceschopnosti vybrané společnosti zabývající se vývojem videoher. Cílem této práce je navrhnout řešení pro aktivní monitorování konkurence prostřednictvím využívání optimálních informačních zdrojů a nástrojů. V práci je nejprve představena problematika Competitive Intelligence. V další části práce je charakterizováno …more
Abstract:
This Master’s Thesis deals with the design of Competitive Intelligence system for increasing the competitiveness of the selected company involved in the development of video games. The aim of this thesis is to design solution for active monitoring of competition through the use of optimal information resources and tools. First, Competitive Intelligence is introduced in this thesis. The next part of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2018
  • Supervisor: Zdeněk Molnár
  • Reader: Jan Černý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72662