Theses 

1. Teoretická část: HDR Tutorial pro fotografii a video 2. Praktická část: Hraný film do 20min., scénář, režie a střih – Luděk Wellart

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Režie a scenáristika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Luděk Wellart

Bakalářská práce

1. Teoretická část: HDR Tutorial pro fotografii a video 2. Praktická část: Hraný film do 20min., scénář, režie a střih

1. Theoretical Part: HDR Tutorial for Photography and Video 2. Practical Part: Short Feature Film

Anotace: Předkládaná bakalářská práce se věnuje problematice tvorby HDR fotografie. Nabízí souhrnné informace ohledně jejího vývoje a samotné tvorby. Teoretická část se zabývá základními historickými fakty a souvislostmi díky nímž se vyvinula do dnešní podoby. Následuje souhrn základních informací ohledně barevného prostoru a HDR jako takového. Vysvětluje pojmy v návaznosti na následující praktickou část, které nám pomohou pochopit základní fungování HDR fotografie. Praktická část bakalářské práce, pojata jako tutorial, popisuje jednotlivé kroky, nutné k realizaci HDR fotografie. Cílem práce je přiblížit tvorbu HDR fotografie širšímu okruhu zájemců, kterým nabízí srozumitelné pojetí a názorné vizuální předvedení v souhrnném zpracování, které je dostupné na jediném místě.

Abstract: Proposed diploma deals with issues in HDR photography creation and offers summarized information about its development and the process of creation itself. Theoretical part describes basic historical facts and associations contributing to its present form. After that follows the essential summary about color space and HDR itself. Explained terms consider the following practical part and help us understand the basics of HDR photography. The practical part is written as a tutorial describing all necessary steps to create an HDR photograph. The key purpose of this diploma is to depict the creation of HDR photography to interested readers offering them a comprehensible conception and summarized illustrated presentation brought together in one place.

Klíčová slova: HDR fotografie, High Dynamic Range, Obrazová post-produkce, Prolínání expozic

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2012
  • Zveřejnit od: 15. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Markéta Dvořáčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27923 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Wellart, Luděk. 1. Teoretická část: HDR Tutorial pro fotografii a video 2. Praktická část: Hraný film do 20min., scénář, režie a střih. Zlín, 2012. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 09:35, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz