Bc. Lucie Habrová

Diplomová práce

Ekonomické dopady regulace v kontextu jednotného trhu - institucionální analýza odvětví telekomunikací.

Economic Impacts of Regulation within the Common Market – Institutional Analysis of Telecomunication Industry
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Ekonomické dopady regulace v kontextu jednotného trhu – institucionální analýza odvětví telekomunikací“ je analýza konkurenčního prostředí telekomunikačního trhu v ČR, analýza aktuálních problémů v oblasti regulace telekomunikací a posouzení konkrétních dopadů jednotlivých regulatorních aktů. První kapitola se věnuje teoretickým východiskům antimonopolní politiky a regulaci …více
Abstract:
The submitted thesis “Economic Impacts of Regulation within the Common Market – Institutional Analysis of Telecommunication Industry” aims at analyzing the competitive environment of the telecommunication industry in the Czech Republic, the current problems in the area of telecommunications regulation and at evaluating concrete impact of individual regulation acts. The first chapter focuses on theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Martin Kvizda, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. David Špaček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta