Bc. Milan Gertner

Bakalářská práce

Efektivnost školení ve veřejném sektoru

Efficiency of training in public sector
Anotace:
Předmětem a cílem bakalářské práce „ Efektivnost školení ve veřejném sektoru“ je zmapovat druhy a způsoby školení a vzdělávání v odvětvích veřejného sektoru, případně jeho legislativní zakotvení. V praktické části provést zhodnocení školení ve vybraných institucích veřejné správy, porovnat typy a množství školení, a za pomoci dostupných zdrojů provést jejich vzájemné porovnání. Zhodnotit na základě …více
Abstract:
Object and purpose of undergraduate work, “Effectiveness of training in the public sector" is to map the types and methods of training in the sectors of the public sector or its legislative basis. In the practical part of an appraised of training in selected institutions of public administration, to compare the types and amount of training and using available resources to their mutual comparison. Evaluate …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Zuzana Špačková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta