Bc. Valeriya Razdevalova

Diplomová práce

Motivace zaměstnanců pomocí vzdělávání a osobního rozvoje

Motivation of employees through training and development
Anotace:
Lidský kapitál je hlavním a nejcennějším zdrojem, který má podnik. V moderním světě je pro růst a rozvoj společnosti, aby byla konkurenceschopná, nutné věnovat velkou pozornost lidským zdrojům, rozvíjet a motivovat. V první části práce se budu zabývat teorií této problematiky: motivací a motivy, lidskými zdroji, vzděláváním a rozvojem a systémem personálního výběru. Druhá část je praktická. Na příkladu …více
Abstract:
Human capital is a valuable resource. In the modern world, for the growth and development of a company that must be competitive, it is necessary to pay great attention to human resources, to assist and motivate employees. I will deal with the theory of this issue: motivation and motivation, human resources, training and development, as well as the system of personnel selection. The second part is practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní