Bc. Jakub Jírů

Master's thesis

Třetí odboj ve výuce dějepisu

Third resistance in education
Anotácia:
Práce Třetí odboj ve výuce dějepisu předkládá v úvodní kapitole shrnutí klíčových událostí a osobností v odboji proti komunistické totalitě v Československu. Druhou část práce tvoří nástin současné podoby tématu třetího odboje ve výuce dějepisu. V závěrečné části je představen výzkum mapující povědomí o tomto tématu u žáků, kteří mají danou kapitolu našich dějin ve výuce dějepisu ještě před sebou.
Abstract:
The first chapter of my thesis „The third resistance in teaching History“ submits the summary of the crucial events in the resistance against communistic totality. The second part of the work forms an outline of contemporary scheme of teaching of the third resistance topic. The final part presents a research of pupils awareness about this topic. The pupils in the research still have the chapter of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedúci: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta