Bc. Romana Sedmíková

Diplomová práce

Vliv minerální výživy na růst, přežívání a mykorhizní symbiózu vybraných druhů evropských hlíznatých orchidejí a jitrocele kopinatého

The effect of mineral nutrition on the growth, survival, and mycorrhizal symbiosis of some European tuberous orchids and narrowleaf plantain
Anotace:
Čeleď Orchidaceae je s 25 000 druhy mezi rostlinami největší. Je známa pro svůj symbiotický vztah nazývaný orchideoidní mykorhiza (OM). Mnozí zástupci této čeledi ovšem v současné době vymírají, mimo jiné z důvodu eutrofizace jejich lokalit. Ta může orchideje teoreticky negativně ovlivnit několika způsoby. Může narušovat fyziologické fungování orchidejí toxicitou minerálních živin pokud jsou tyto dostupné …více
Abstract:
The family Orchidaceae with 25 thousands species is the largest among plants. It is known for its symbiotic association called orchid mycorrhiza (OM). Many members of this family recently diminish, among other reasons due to the eutrophication of their habitats. The eutrophication may theoretically harm orchids by several ways: mineral nutrients in high concentrations may be toxic for orchids, may …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Milan Baláž, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta