Bc. Michal Štipl

Bakalářská práce

Studium depozice hydrofilních tenkých vrstev metodou PECVD za atmosférického tlaku

Study of hydrophilic thin films deposition using PECVD method at atmospheric pressure conditions
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována studiu depozičního procesu tenkých plazmově-polymerních hydrofilních vrstev. Depozice probíhala za atmosferického tlaku v plazmatu povrchového bariérového výboje. Pracovním plynem byla směs dusíku a propan-butanu. Použitými substráty byly flexibilní polymerní materiály a to tenká PET folie a silnější LDPE folie. Byla studována závislost koncentrace propan-butanu v …více
Abstract:
This thesis deals with study of the deposition process of thin plasma-polymer hydrophilic films. Depositions took place in atmospheric pressure in plasma of surface dielectric barrier discharge. The mixture of nitrogen and propane-butane was used as the working gas. Deposition was studied on flexible polymer materials such as thin PET foil and LDPE foil. The dependence of thin films properties on deposition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Jan Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná fyzika / Nanotechnologie - aplikovaná fyzika