Bc. Michal Štipl

Bachelor's thesis

Studium depozice hydrofilních tenkých vrstev metodou PECVD za atmosférického tlaku

Study of hydrophilic thin films deposition using PECVD method at atmospheric pressure conditions
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována studiu depozičního procesu tenkých plazmově-polymerních hydrofilních vrstev. Depozice probíhala za atmosferického tlaku v plazmatu povrchového bariérového výboje. Pracovním plynem byla směs dusíku a propan-butanu. Použitými substráty byly flexibilní polymerní materiály a to tenká PET folie a silnější LDPE folie. Byla studována závislost koncentrace propan-butanu v …more
Abstract:
This thesis deals with study of the deposition process of thin plasma-polymer hydrophilic films. Depositions took place in atmospheric pressure in plasma of surface dielectric barrier discharge. The mixture of nitrogen and propane-butane was used as the working gas. Deposition was studied on flexible polymer materials such as thin PET foil and LDPE foil. The dependence of thin films properties on deposition …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Jan Čech, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Applied Physics / Nanotechnology - Applied Physics