Ing. Tomáš Bizek

Master's thesis

Řízení některých veličin bytové jednotky pomocí PLC

Control of Selected Quantities of Accommodation Unit Model Using PLC
Abstract:
Diplomová práce se věnuje vytvoření modelu bytové jednotky, který bude obsahovat určité veličiny. K těmto veličinám patří ovládání osvětlení, barva světla, intenzita a místnost, která bude osvětlena. Další dostupnou veličinou je ovládání pozice zámku u dveří a změna pinu pro dveře. V pořadí třetí možností je volba pozice rolet na oknech a poslední veličinou, kterou lze v modelu bytové jednotky řídit …more
Abstract:
The workd is oriented to create the model of apartment which contains some quantites to control. These quantities include switching the lights on and off, choosing of color and intensity. Another available quantity is locking the door and changing of PIN fot this door. The third possibility is control of a position for the sunblind and the last quantity to control is the temperature of air in the apartment …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Bizek, Tomáš. Řízení některých veličin bytové jednotky pomocí PLC. Pardubice, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky