Petra SNIEGOŇOVÁ

Bakalářská práce

Being a Woman in a Man's World: an analysis of Arundhati Roy's novel The God of Small Things

Being a Woman in a Man's World: an analysis of Arundhati Roy's novel The God of Small Things
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na literární analýzu románu Bůh Maličkostí indické autorky Arundhatí Royové. Kromě toho se také zabývá problémem nespravedlnosti páchané na ženských postavách tohoto románu, otázkou anglo-indických vztahů a také specifickým použitím jazyka ve zmíněném románu. To vše je podpořeno vhodnými příklady z románu. Bakalářská práce obsahuje stručné představení autorky, teoretické …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the literary analysis of the novel The God of small things written by the Indian born author Arundhati Roy. It also deals with the description of injustice committed on female characters in the novel, Anglo-Indian relationships and the novel's specific use of English. All these issues are supported by the relevant examples from the novel. The thesis contains a brief …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SNIEGOŇOVÁ, Petra. Being a Woman in a Man's World: an analysis of Arundhati Roy's novel The God of Small Things. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - francouzština

Práce na příbuzné téma