Theses 

Textová analýza a komentář k překladu: literární text – Martina WEISSBERGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Martina WEISSBERGEROVÁ

Bakalářská práce

Textová analýza a komentář k překladu: literární text

Text analysis and translation commentary: literary text

Abstract: Cílem této bakalářské práce je přeložit úryvek knihy spisovatelky Fiony Robyn, konkterétně první tři kapitoly jejího románu The Letters, poskytnout k danému textu stylistickou analýzu originálního textu a následně prodiskutovat problematická místa překladu, zejména z pohledu částečné a nulové ekvivalence. V první části práce je analyzován výchozí text, následuje překlad samotný a ve třetí části se nachází funkční analýza, diskuse problematických míst a návrh možných řešení. Originální text je umístěn v příloze.

Abstract: The aim of this thesis is to translate an extract from a book written by Fiona Robyn, more specifically three chapters of her novel The Letters. The thesis provides stylistic analysis of the original text and discusses features which caused problems during the translation, using the teory of equivalence as the basis. The original text is analyzed in the first part of the thesis, followed by the translated text in the Czech language and in the third pard is the functional analysis. The funcional analysis explains problematic phenomena and their possible solutions. The original text is placed it the appendix.

Keywords: překlad, literární text, ekvivalence, analýza, komentář

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kopečková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.osu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=50674 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

WEISSBERGEROVÁ, Martina. Textová analýza a komentář k překladu: literární text. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 14:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz