Bc. Radek Štěpánek

Diplomová práce

Ochrana přírody a sportovní rybáři - hospodaření v povodí řeky Blanice

Nature protection and anglers - management in drainage area of river Blanice
Anotace:
Práce je případovou studií hlavních problematických momentů, s nimiž se funkcionáři místních organizací Českého rybářského svazu setkávají při hospodaření v povodí řeky Blanice v souvislosti s otázkami ochrany přírody. Text práce je rozdělen na dvě části. V první je stručně přiblížena historie sportovního rybářství u nás, vývoj rybí obsádky v našich řekách, historie a důvody pro introdukci nepůvodních …více
Abstract:
This paper is a case study of the main problematic moments in administering the basin Blanice, which are being dealt by local Czech Fishing Organization officials. The paper is divided into two parts. In the first part, there is a brief history of angling in Czech Republic, the evolution of fish crew, history and reasons for introduction of foreign species of fishes, watercourse characterization, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Klvač
  • Oponent: Ing. Zbyněk Ulčák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií