Ing. Hana Tomanová

Bakalářská práce

Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě

Financial Control and Internal Audit in Public Administration
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou finančních kontrol a interního auditu ve veřejné správě se zaměřením především na obce a kraje. V bakalářské práci je systematicky postupováno od obecného ke konkrétnímu. První část je věnována vymezení základních pojmů a institutů s tím souvisejících. Druhá a třetí část se zabývá představením a analýzou finančních kontrol ve veřejné správě. Práce je zaměřena …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of financial controls and internal audit of public administration with a focus on municipalities and regions. The work is divided into a general and specific section. First section concerns with the definition of basic terms and institutes related to the topic. Second and third sections deal with the presentation and analysis of financial controls of public …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta