Ing. Hana Tomanová

Bachelor's thesis

Finanční kontrola a interní audit ve veřejné správě

Financial Control and Internal Audit in Public Administration
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá problematikou finančních kontrol a interního auditu ve veřejné správě se zaměřením především na obce a kraje. V bakalářské práci je systematicky postupováno od obecného ke konkrétnímu. První část je věnována vymezení základních pojmů a institutů s tím souvisejících. Druhá a třetí část se zabývá představením a analýzou finančních kontrol ve veřejné správě. Práce je zaměřena …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of financial controls and internal audit of public administration with a focus on municipalities and regions. The work is divided into a general and specific section. First section concerns with the definition of basic terms and institutes related to the topic. Second and third sections deal with the presentation and analysis of financial controls of public …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Johan Schweigl, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Commercial Law Studies