Bc. Vojtěch Rajnoha

Master's thesis

Vlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3

Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá studiem struktury, termických a fyzikálních vlastností biopolymerních kompozitních struktur obsahujících celulózová vlákna a uhličitan vápenatý. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a experimentální. V teoretické části je řešena problematika biopolymerů, vláknových a částicových kompozitů. Dále se zabývá podrobným rozborem uhličitanu vápenatého a celulózových …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the study of the structure, thermal and physical properties of biopolymer composite structures containing cellulose fibers and calcium carbonate. The work is divided into two parts, theoretical and experimental. The theoretical part addresses the issue of biopolymers, fiber and particle composites. It also deals with a detailed analysis of calcium carbonate and cellulose …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 6. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Rajnoha, Vojtěch. Vlastnosti biokompozitu PLA s celulózovými vlákny a minerálním plnivem CaCO3. Liberec, 2020. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní

Technical University of Liberec

Faculty of Mechanical Engineering

Master programme / field:
Mechanical Engineering / Engineering Technology and Materials