Věra DIVOKÁ

Diplomová práce

Filip Hyšman - poutník od Otavy (medailon autora)

Filip Hyšman - A pilgrim from the Otava River Territory (Profile of author)
Anotace:
Divoká, V.: Filip Hyšman - Poutník od Otavy (Medailon autora). [Diplomová práce]. Ústí nad Labem 2011, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, katedra bohemistiky, 93 s.(Přílohy: 5 stran obrazového materiálu)
Abstract:
Divoká, V.: Filip Hyšman - A pilgrim from the Otava River Territory (Profile of author). [Diploma Work]. Ústí nad Labem, University of Jan Evangelista Purkyně, College of Education, department of Czech studies, 93 pages.(Annex: 5 pages of images)
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2010
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Peřina, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DIVOKÁ, Věra. Filip Hyšman - poutník od Otavy (medailon autora). Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 08. 11. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelské studium českého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních škol a střední školy