Yaraslava AUCHYNNIKAVA

Bachelor's thesis

Hluk jako environmentální znečištění - případová studie Olomouc

Noise as an environmental pollution - a case study Olomouc.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou hlukového znečištění jako nežádoucího faktoru životního prostředí moderní společnosti. Teoretická část práce je založena na rešerši dostupných zdrojů informací o současném stavu hlukového znečištění v zemích Evropské unie včetně České republiky a také o vlivu environmetálního hluku na zdraví a kvalitu života městského obyvatelstva. Druhá část je praktická …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of noise pollution as an undesirable factor of the environment of a modern society. The theoretical part of thesis is based on a review from available sources of information on the current state of noise pollution in the European Union countries, including the Czech Republic as well as the impact of environmental noise on health and quality of urban population …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 4. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jiří Pánek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

AUCHYNNIKAVA, Yaraslava. Hluk jako environmentální znečištění - případová studie Olomouc. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses macj3a macj3a/2
11/4/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11/4/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.