Ekaterina BASAY

Diplomová práce

The project of the business network expansion of internet operating company Worldhotel-link.com Limited in the field of tourism

The project of the business network expansion of internet operating company Worldhotel-link.com Limited in the field of tourism
Abstract:
Hlavním cílem tohoto projektu je popsat a analyzovat marketingové strategie používané společností Worldhotel-link.com Limited a navrhnout takové marketingové strategie, které by vedly k efektivnímu rozšíření obchodní sítě. K dosažení těchto cílů popisuje nejprve teoretická část práce obecně používané obchodní strategie expanze společně s internetový-mi firmami působícími v oblasti cestovního ruchu …více
Abstract:
The main objective of this project is to describe and analyze the marketing strategies used by company Worldhotel-link.com Limited and to propose the marketing strategies for the Worldhotel-link.com Limited which may lead to efficient business network expansion. For this reason, the theoretical part describes the common strategies for business network ex-pansion for internet operating companies in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011
Identifikátor: 22655

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedoucí: Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BASAY, Ekaterina. The project of the business network expansion of internet operating company Worldhotel-link.com Limited in the field of tourism. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 02. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing