Bc. Klára Strašáková

Diplomová práce

Návrh komunikační kampaně

Communication campaign proposal
Anotace:
Účelem této diplomové práce je navržení komunikační kampaně reálnému konkrétnímu podniku. První část textu se bude věnovat důležitým teoretickým pojmům, pomocí kterých pochopíme základní principy tvorby komunikačních kampaní. Následně využijeme získané informace k praktickému sestavení komunikačního plánu projektu Ignis Brunensis, tedy mezinárodnímu festivalu ohňostrojů v Brně.
Abstract:
The goal of this Diploma thesis is to propose the communication campaign for the actual particular company. First section of the text describes theoretical background, which helps us to understand principles of communication campaign. Afterwards we transfer the theoretical knowledge into communication plan of project Ignis Brunensis, the international festival of fireworks in Brno.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jana Švecová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta