Veronika Zaňková

Bakalářská práce

Welsh Nationalism in Literature

Abstract:
The aim of this thesis is to show the reflection of nationalism in Welsh literature. The thesis is based on the analysis of a selection of contemporary Welsh short fiction ``Mama{\crq}s Baby (Papa{\crq}s Maybe){\crqq}. The analysis indicates that Welsh nationalism often appears in Welsh literature. Both explicit and implicit hints of nationalism were identified in the short stories and were interpreted …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je ukázat do jaké míry se velšský nacionalismus odráží v současné velšské literatuře. Za tímto účelem byla provedena analýza souboru povídek {\clqq}Mama{\crq}s Baby (Papa{\crq}s Maybe){\crqq}. Analýza potvrdila, že se velšský nacionalismus často objevuje ve velšské literatuře. V povídkách byly identifikovány jak přímé tak skryté odkazy na velšský nacionalismus, které byly …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Olga Roebuck, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Zaňková, Veronika. Welsh Nationalism in Literature. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro hospodářskou praxi

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.