Bc. Kateřina Linhartová

Diplomová práce

Strukturní analýza proteinu ZCCHC9 pomocí NMR spektroskopie

Structural analysis of ZCCHC9 protein using NMR spectroscopy
Anotace:
ZCCHC9 je lidský protein vázající RNA zapojený do regulace metabolismu riobozomální RNA. V jeho struktuře se vyskytují v tandemu čtyři malé RNA vázající motivy tak zvané zinkové klouby. Tato diplomová práce je zaměřena na strukturní studii regionu se všemi zinkovými klouby a zahrnuje přípravu proteinového vzorku ( klonování, expresi, purifikaci) a řešení jeho struktury pomocí nukleární magnetické rezonance …více
Abstract:
ZCCHC9 is a human RNA binding protein which is involved in a regulation of ribosomal RNA metabolism. This protein contains four small RNA binding domains so called zinc knuckle motifs in tandem arrangement. This diploma thesis is focused on a structural study of this zinc knuckle motif regions and included protein sample preparation (cloning, expression, purification) and structure determination using …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Richard Štefl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta