Bc. Iva Marušincová

Bachelor's thesis

Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy

The Judicial Review of Public Administration, the Role of Administrative and Constitutional Judiciary in the System of Public Administration Controls
Anotácia:
Bakalářská práce „Soudní kontrola veřejné správy, úloha správního a ústavního soudnictví v systému kontroly veřejné správy“ je zaměřena na nástin aktuálního stavu nezávislé kontroly veřejné správy v České republice. Nemůže být detailním popisem jednotlivých mechanismů; jde spíše o obecný pohled na všechny možnosti, které současná legislativa nabízí, a to i mimo rámec správního soudnictví. Cílem práce …viac
Abstract:
This bachelor thesis „Judicial control over public administration, the role of administrative and constitutional justice in a system of judicial control over public administration“ is focused on the outline of actual conditions of the independent control over public administration in Czech Republic. The thesis cannot have pretensions to a detailed description of particular mechanisms; it aims rather …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2015
  • Vedúci: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta