Petr SALAJKA

Bakalářská práce

Automatické testování hlasového rozhraní

Automatic testing of voice interface
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi automatického testování multimediálních zařízení jakožto kybernetické úlohy verifikace modelu pomocí dialogu. Zvláštní zřetel je kladen na řečová rozhraní. Obecně popisuje nejběžnější postupy automatického rozpoznávání a syntézy řeči a formuluje způsob jejich začlenění do vyvíjeného nástroje automatického testování.
Abstract:
Bachelor thesis deals with automatic testing of multimedia devices, especially as a cybernetic problem of a model verification with use of dialogue. At first, it focuses on speech interfaces. In general, it describes practice of an automatic speech recognition and speech synthesis and its usage in an automatic testing toolkit development.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 43545

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jan Švec

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SALAJKA, Petr. Automatické testování hlasového rozhraní. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd