MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.

Disertační práce

Využití mikrovolt T-wave alternans ve stratifikaci rizika náhlé srdeční smrti u pacientů s dysfunkcí levé komory

Use of microvolt T-wave alternans in risk stratification of sudden cardiac death in patients with left ventricular dysfunction
Anotace:
Základním smyslem naší práce bylo začlenit novou metodu mikrovolt T-wave alternans (MTWA) do standardního algoritmu vyšetření rizika náhlé srdeční smrti u pacientů s dysfunkcí levé komory bez ohledu na její etiologii a korelovat výsledky s výskytem maligních arytmií v dlouhodobém sledování. Díky její vysoké negativní prediktivní hodnotě jsme prokázali její možné využití ve skupině pacientů s ischemickou …více
Abstract:
The basic sense of our study was to introduce microvolt T-wave alternans (MTWA) into the standard algorithm of sudden cardiac death risk stratification in patients with left ventricular dysfunction of mixed etiology and to correlate the results of MTWA with the occurrence of malignant arrhythmias in long-term follow-up. Thanks to its high negative predictive value, MTWA is used for prediction of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 11. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.