Mgr. Maroš Uherčík

Master's thesis

Multiplatformní aplikace s využitím TypeScript a AngularJS

Multiplatform application using TypeScript and AngularJS
Abstract:
The master thesis deals with the development of cross-platform applications using web technologies. The thesis provides an overview of technologies and processes, compares them. Then focuses on technologies TypeScript and AngularJS in detail. The practical part of thesis is a demonstration application, which uses the technology demonstrated in the theoretical part. The demonstration application deals …viac
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem multiplatformních aplikací pomocí webových technologií. Práce obsahuje přehled na poli technologií a postupů, přičemž je porovnává a následně se zaměřuje na technologie TypeScript a AngularJS. Praktickou částí práce je demonstrační aplikace, která využívá technologie předvedené v teoretické části. V demonstrační aplikaci je řešena analýza daného problmému, návrh řešení …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2015
  • Vedúci: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. David Gešvindr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky