Bc. Sabina Spáčilová

Diplomová práce

Sarajevský atentát jako téma české a jihoslovanské krásné literatury, filmu a divadla

Sarajevo Assassination as a Topic of Czech and South Slavic Fiction, Film and Theatre
Anotace:
Vztah české a jihoslovanské veřejnosti k sarajevskému atentátu se v průběhu uplynulých sta let vyvíjel a měnil. Abych postihla proměny tohoto vztahu napříč jednotlivými historickými etapami (meziválečná doba, socialistické období, současnost) a také napříč národními prostředími (českým a jihoslovanským, v prvé řadě srbským), předmětem mého zkoumání bude román Karla Nového Sarajevský atentát z meziválečných …více
Abstract:
To depict the changes in relation to the topic across each historical period and national environment, the subject of my research will be the novel of Karel Nový Assassination in Sarajevo (Sarajevský atentát) from the interwar period, the eponymous film directed by Veljko Bulajić from the socialist period and the drama of Biljana Srbljanović This Grave is Too Small for Me (Mali me ovaj grob) from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Filologie / Balkanistika