Bc. Jiří KNOT

Diplomová práce

Dvojhvězdy a vývoj hvězd - sbírka řešených úloh

Binary stars and stellar evolution - collection of solved problems
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá úlohami z astrofyziky. V úvodu práce je krátká didaktická část a seznam důležitých pojmů. Dále následují dvě hlavní části dvojhvězdy a stadia vývoje hvězd.. Každá část obsahuje krátký úvod do problematiky, důležité vzorce a poté následují řešení konkrétních úloh. V závěru práce jsou vypsány fyzikální konstanty použité při řešení jednotlivých příkladů.
Abstract:
Předkládaná diplomová práce se zabývá úlohami z astrofyziky. V úvodu práce je krátká didaktická část a seznam důležitých pojmů. Dále následují dvě hlavní části dvojhvězdy a stadia vývoje hvězd.. Každá část obsahuje krátký úvod do problematiky, důležité vzorce a poté následují řešení konkrétních úloh. V závěru práce jsou vypsány fyzikální konstanty použité při řešení jednotlivých příkladů.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Pavel Masopust, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KNOT, Jiří. Dvojhvězdy a vývoj hvězd - sbírka řešených úloh. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Ma-Fy

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.